Verslagen BNA Kring Centrum


Indien u verslagen wilt inzien of ontvangen van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen of andere zaken neem dan contact op met centrum@bna-kringen.nl