Transitie van Kring naar Netwerk


 
transitie
 
 
Zoals tijdens de algemene ledenvergadering in januari toegelicht heeft de BNA besloten dat de Kringen vanaf 1 januari 2018 verdwijnen en er een transitie zal ontstaan naar netwerken. De huidige BNA Kringen in Nederland kennen nu een grote verscheidenheid met actieve Kringen maar er zijn ook Kringen die niet actief meer zijn. Sterke programma’s, programmaloos en geen verband met de landelijke BNA. Daarom heeft de BNA de transitie van Kringen naar Netwerken ingezet, waarbij 2017 wordt gezien als overgangsjaar.
 
De nieuwe netwerken zullen lokaal (en regionaal) opereren vanuit een door de landelijke BNA organisatie gedragen vorm en inhoud. De functies en invulling van de (lokale) netwerken kunnen divers zijn zoals een platform voor contact, delen van kennis, mede-ambassadeurs van de BNA of lokaal aanspreekpunt en gesprekspartner voor overheid en organisaties van opdrachtgevers en bouwparticipanten. Kortom ieder netwerk dat wordt opgezet zal een eigen programma moeten opstellen met activiteiten die aansluiten bij het landelijke BNA-beleid. De BNA zal dit initiatief beoordelen en wanneer dit goedgekeurd wordt ook financieel ondersteunen op basis van een jaarlijks programma. De organisatiestructuur van een netwerk zal een lichte vorm krijgen zonder een ‘bestuur’. De BNA landelijk zal de administratie van de netwerken op zich nemen.
 
Voor meer informatie over de transitie, download hieronder de presentatie omtrent de transitie van Kring naar Netwerk van de BNA:
Transitie van Kringen naar Netwerken 

 

Op 9 maart organiseren we een brainstormsessie met onze leden – zie activiteiten