Per 1 oktober 2014 hebben voorzitter Theo Fambach en secretaris Jeroen van Hettema afscheid genomen van het bestuur van de BNA Kring Centrum. Met het afscheid van de voorzitter en de secretaris heeft het bestuur ook 3 nieuwe leden mogen verwelkomen. Beate Vlaanderen, Hans Verhoeven en Jeroen Back hebben zich na de oproep tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2014 gemeld om als bestuurslid van de BNA Kring toe te treden. De samenstelling van het bestuur ziet er vanaf heden als volgt uit:
Paul Tesser, voorzitter
Ron Kleinsman, secreatris
Beate Vlaanderen, penningmeester
Hans Verhoeven, bestuurslid
Jeroen Back, bestuurslid
Jeroen van Hettema zal als bestuurslid het bestuur op minder formele basis blijven ondersteunen.