Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op vrijdag 27 januari 2017 op het landgoed Zonnestraal in Hilversum, is Jan Jonkers benoemd tot nieuwe voorzitter van de BNA Kring Centrum. Jan zal samen met het huidige bestuur dit jaar in het teken stellen van de transformatie van de Kringen naar netwerken. Hier is tijdens de ALV een toelichting op gegeven en zal op donderdag 9 maart een brainstormsessie worden gehouden om samen met de leden na te denken welke wensen er zijn ten aanzien van dit netwerk. Wij wensen Jan veel succes met het vervullen van zijn rol als voorzitter.