Het bestuur van Kring Centrum wil haar focus verbeteren en doelmatiger voor de leden van deze kring en zichzelf handelen. Om een sterker gevoel te krijgen bij verschillende initiatieven hebben we besloten een enquête te houden onder de leden van onze kring. Dit om de rol van het bestuur te versterken, het contact met de leden te vergroten en de inhoudelijke kwaliteit van activiteiten aan te laten sluiten bij de wensen van de leden. Het besturen van de kring is vrijwilligerswerk en vraagt daarom naar effectief en efficiënt handelen. Wij hopen dat uw als lid van de kring uw reactie op de enquête wilt geven. De enquête is te bereiken via de banner op de homepage.