BNA Kring Centrum


Alle leden van de BNA maken deel uit van een kring. BNA Kring Centrum, is de Kring van Midden Nederland en behoort tot de kringenregio West. De Kring heeft een eigen bestuur.
Het voeren van overleg met de lokale overheden is een belangrijke taak van de kringen, naast het voeden en uitdragen van het centrale beleid van de vereniging. Daarnaast organiseren kringen activiteiten voor hun leden, vaak gericht op collegiaal contact en vakinhoudelijk debat. Ook excursies, bezoeken aan gebouwen, lokale prijsvragen en activiteiten in het kader van de Dag van de Architectuur staan vaak op de agenda.

 

Het bestuur van de BNA Kring Centrum
 kaart_bnakringen