Inschrijfvoorwaarden & no-show beleid bijeenkomsten


.
Betaalde bijeenkomsten
.
Aan betaalde bijeenkomsten zijn kosten verbonden. Per activiteit is duidelijk aangegeven wat de kosten zijn. De kosten voor de bijeenkomst dienen 1 dag voor de bijeenkomst te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL75INGB0006726299 t.n.v. Kring Centrum BNA.
.
Annulering door deelnemer
.
Kosteloze annulering is mogelijk tot 1 dag voor aanvang van de bijeenkomst, mits voor een bijeenkomst niet specifiek is omschreven. Annulering dient schriftelijk gedaan te worden, bij voorkeur per e-mail aan centrum@bna-kringen.nl of bij één van de bestuursleden te worden gemeld. Indien er reeds kosten zijn gemaakt voor uw inschrijving, en deze niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt, zullen deze kosten alsnog bij u in rekening worden gebracht. Indien u niet aanwezig kan zijn, kunt u zich natuurlijk ook altijd laten vervangen door een collega. Wel het vriendelijke verzoek om dit vooraf te melden.
Een no-show betekent dat de volledige kosten van de bijeenkomst in rekening worden gebracht en door u betaald moeten worden.
.
Gratis bijeenkomsten
.
Voor gratis bijeenkomsten georganiseerd door BNA Kring Centrum geldt dat wanneer u zich inschrijft wij ook rekenen op uw komst. Mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen, dan kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren tot één dag voor aanvang van de bijeenkomst. Annulering dient schriftelijk gedaan te worden, bij voorkeur per e-mail aan centrum@bna-kringen.nl of bij één van de bestuursleden te worden gemeld. U kunt zich ook altijd laten vervangen door een collega.
Bent u zonder bericht afwezig, dan wordt eenmalig een bedrag van € 25,- in rekening gebracht en ontvangt u hiervoor een factuur.
.
Annulering door BNA Kring Centrum
.
BNA Kring Centrum houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de bijeenkomst te annuleren. Hiervan brengen wij u tijdig van op de hoogte. Indien u reeds betaald heeft voor de bijeenkomst, zal het volledige bedrag geretourneerd worden zonder dat de deelnemer recht heeft op enige verdere (schade)vergoeding.
.
.1