Nadat de afgelopen jaren er geen leden uit Kring Centrum afgevaardigd waren in de BNA ledenraad zijn nu 3 leden uit Kring toegetreden tot de ledenraad. Op 1 april werd de uitslag van de stemming voor de ledenraad bekend gemaakt. Jan Bakers, Maaike Westinga en Marco Romano treden toe tot de ledenraad. De ledenraad bestaat uit 24 afgevaardigden die samen een afspiegeling vormen van het ledenbestand van de BNA. De ledenraadsleden worden voor drie jaar benoemd en kunnen zich eenmaal herkiesbaar stellen. De ledenraad stelt strategische kaders vast en houdt toezicht op de resultaten hiervan. Wij wensen Jan, Maaike en Marco veel succes met hun werkzaamheden en hopen op deze manier op een goed contact tussen de Kring en de ledenraad.